Javna obavijest lokalni vodovod Kračevec – Vinično

Javna obavijest lokalni vodovod Plantići

Javna obavijest lokalni vodovod Đurinovec

Javna obavijest lokalni vodovod Presečno Visočko