Javni poziv za dostavu ponuda za nabavu jednostavne vrijednosti Općine Visoko ID: 921576

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave u Općini Visoko

Poziv na dostavu ponuda 201710 (.pdf)

Poziv na dostavu ponuda 201710 (.doc)

Troškovnik; cesta Vinično-Lendava-Čerijenec (.pdf)

Troškovnik; cesta Vinično-Lendava-Čerijenec (.doc)

Poziv na dostavu ponuda

Obavijest o odabiru ponude

Odluka o odabiru

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

Troškovnik 1. Rupa-Podgorica

Troškovnik 2. NC2-079 Puščak-Brijeg-Gušća

Troškovnik 3. NC2-079 Čanjevo-Presečno Visočko-Đurinovec

Troškovnik 4. NC2-060 Đurinovec-Petrinjaki

Troškovnik 5. NC1-030 Fičkolci-Đurinovec i NC2-049 Fičkolci-Đurinovec

Troškovnik 6. NC2-062 Podgorišće

Troškovnik 7. NC2-029 Jagonice

Troškovnik 8. NC2-033 Visoko-Bukali i dio NC2-046 Kračevec-Bukali

Troškovnik 9. Prometna signalizacija

Izjava o dostavi jamstva (.doc)

Ponudbeni list (.doc)

Zapisnik o otparanju i ocjeni ponuda