Raspored odvoza otpada za Općinu Visoko u 2022. godini.

 

RASPORED ODVOZA OTPADA ZA 2022. GODINU