Odluka o provedbi mjera suzbijanja štetnika na području Općine Visoko u 2021. godini

https://visoko.hr/wp-content/uploads/2021/03/Odluka-o-provedbi-mjera-suzbijanja-stetnika-na-podrucju-Opcine-Visoko-u-2021.-godini-2.pdf

Program mjera suzbijanja patogenih mikroorganizma – suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije – Općina Visoko

https://visoko.hr/wp-content/uploads/2021/03/Program-mjera-suzbijanja-patogenih-mikroorganizma-suzbijanje-mjerama-dezinfekcije-dezinsekcije-i-deratizacije-Opcina-Visoko.pdf

Provedbeni plan provođenja preventivne i obvezatne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao posebne DDD mjere na području Općine Visoko

https://visoko.hr/wp-content/uploads/2021/03/Provedbeni-plan-provodenja-preventivne-i-obezatne-preventivne-dezinfekcije-dezinsekcije-i-deratizacije-kao-posebne-DDD-mjere-na-podrucju-Opcine-Visoko.pdf