Program mjera za općinu Visoko u 2023. godini

PROVEDBENI PLAN DDD mjera za Općinu Visoko 2023. godine

Odluka o provedbi mjera suzbijanja štetnika na području Općine Visoko u 2023. godini.