Župan Varaždinske županije donio je Odluku o proglašenju prirodne nepogode od mraza

zbog šteta u poljoprivredi uzrokovanih mrazom i niskim temperaturama u razdoblju

od 07.04.2021. do 15.04.2021. godine.

 

Poljoprivrednici mogu svoje štete prijaviti radnim danom od 10 do 14 sati u 

prostorijama Općine Visoko, a najkasnije do petka 30.04.2021. godine.

 

Molimo građane da za prijavu pripreme zadnji Zahtjev za potporu ili Zapisnik o

evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta, odnosno posjedovni list za čestice

koje nisu evidentirane u ARKOD-u.

 

Odluka o proglašenju prirodne nepogode od mraza