KONTAKT PODACI SLUŽBENIKA ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

Jasmina Ceglec

Telefon: 042/628-299

E-mail: opcina.visoko@vz.htnet.hr

Adresa: Općina Visoko, Visoko 20, 42224 Visoko

 

Pravilnik o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija Općine Visoko

Obrazac broj 12

Obrazac broj 2

Obrazac broj 3

Obrazac broj 4

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija – Obrazac 12

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu

Popis skupova podataka s metapodacima Asset lista