Poziv za dostavu ponuda za za obavaljanje komunalne djelatnosti usluge održavanja groblja i zelenih površina na području Općine Visoko
Rok za dostavu 13.03.2020 do 14:00 sati bez obzira nanačin dostave
Datum objave 04.03.2020.

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda (.pdf)

Odluka o odabiru (.pdf)

Poziv za prikupljanje punuda (.pdf)