Izvješće o ponovljenoj javnoj raspravi- PPU Općine Visoko 3. izmjene i dopune

0 opći dio_naslovnica (1)

1 Odredbe _2022 (1)

2 Obrazlozenje_2022 (1)

Obrazloženje_studeni 2022

0.0_opći podaci objedinjeno (1)

K1

K2a

K2b

K3

K3_1

K4a

K4b

Objava ponovna javna rasprava -izmjenjeni prijedlog 3. Izm i dop. PPU Općine Visoko