Odluka o donošenju 3. ID PPUO Visoko

Ponovna javna rasprava o izmjenjenom Prijedlogu 3. izmjena i dopuna PPU Općine Visoko

Izvješće o ponovljenoj javnoj raspravi- PPU Općine Visoko 3. izmjene i dopune

0 opći dio_naslovnica (1)

1 Odredbe _2022 (1)

2 Obrazlozenje_2022 (1)

Obrazloženje_studeni 2022

0.0_opći podaci objedinjeno (1)

K1

K2a

K2b

K3

K3_1

K4a

K4b

Objava ponovna javna rasprava -izmjenjeni prijedlog 3. Izm i dop. PPU Općine Visoko

2. Izmjene i dopune PPUO Visoko -prijedlog

2. Izmjene i dopune PPUO Visoko

Odredbe za provođenje

K1

K2

K2b

K2c

K4.1

K4.2

Odluka o donošenju Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Visoko 2007

Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Visoko