Dobrodošli
Utvrda Čanjevo
Previous
Next

Dobrodošli

 

Općina Visoko je jedna od 28 jedinica lokalne samouprave koje ulaze u sastav Varaždinske županije. Nalazi se u rubnom, južnom dijelu Županije, te granči s istočne strane s Koprivničko-krževačkom županijom, sa sjeverne strane s Gradom Novi Marof, s južne strane s Općinom Breznica, te sa zapadne strane dijelom s općinama Breznički Hum i Breznica.

Po površini je jedna od manjih općina Varaždinske županije (cca 2,0 % udjela u ukupnoj površini Županije). Područje Općine je depopulacijsko unatrag 30-tak godina (kontinuirani pad broja stanovnika), a po popisu iz 2001. godine (privremeni rezultati) ima 1627 stanovnika.

Općina je po položaju bila relativno izolirana u odnosu na sjedište Županije, a dijelom je bila orijentirana i na područje Koprivničko-križevačke županije. Takav poločaj Općine se znatno poboljšao izgradnjom dijela autoceste Zagreb-Varaždin-Gorčan (u izgradnji) koja u ovom dijelu svoje trase prolazi najzapadnijim dijelom Općine Visoko. Priključak na autocestu ostvaruje se preko čvora u Brezničkom Humu, te tako Općina postaje pristupna za središnja područja Varaždinske županije, te Zagrebačke županije i Grada Zagreba.

 

Površina

Općina Visoko je po veličini jedna od manjih općina u Županiji, a prostire se na području veličine cca 25 km2. Postoji nekoliko podataka o površini Općine, ovisno o izvoru.
Podatak od 25,19 km2 (što je 1,997 % od ukupnog prostora Županije) usklađen je prema, teritorijalnoj podjeli temeljem Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (“NN”, br. 90/92. i 10/97.) i dobiven je u Zavodu za fotogrametriju digitalnim postupkom u svibnju 1997. godine. Ovaj podatak o površini može se koristiti samo kao orijentacijski, jer nije temeljen na katastarskim površinama.

Razradom u ovom Planu dobiven je podatak od 24,99 km2 i to digitalnim postupkom iz kartografskih podloga i koristit će se u poglavljima: “Ciljevi prostornog razvoja i uređenja” i “Plan prostornog uređenja”.
Prema DGU, Područni ured za katastar Varaždin, Ispostava Novi Marof navodi se podatak za površinu Općine od 24,44 km2 i to kao zbirna površina katastarskih čestica.

Tablica – Osnovni podaci o teritoriju

OPĆINA VISOKO
Općina km2, km
Županija km2, km
Površina
25,19
1.261,29
Dužina županijske granice
5,852
265,20
Dužina granice ukupno
28,929
Udaljenost krajnjih točaka istok – zapad
5,997
69,10
Udaljenost krajnjih točaka sjever – jug
7,533
44,10
 

Stanovništvo

Prema Popisu stanovništva 1991. godine Općina Visoko imala je 1.868 stanovnika (što je bilo 0,99 % od ukupnog broja stanovnika Županije), a prema prvim – privremenim rezultatima Popisa 2001. (koji su podložni korekcijama) broj stanovnika Općine je još smanjen i iznosi 1.627 stanovnika.
U tablici ispod daje se prikaz broja stanovnika po naseljima utvrđen za posljednjih četiri popisa stanovništva.

Tablica – Broj stanovnika po naseljima

Naselje
Broj stanovnika
1971.
1981.
1991.
2001.
Indeks ’01/’91.
Čanjevo
424
337
276
218
78,99
Đurinovec
265
234
208
160
76,92
Kračevec
169
148
140
133
95,00
Presečno Visočko
250
228
225
198
88,00
Vinično
340
289
285
283
99,30
Visoko
680
625
597
524
87,77
Vrh Visočki
168
163
137
111
81,02
Ukupno:
2.296
2.024
1.868
1.627
87,10
 

Površina

Općina Visoko je po veličini jedna od manjih općina u Županiji, a prostire se na području veličine cca 25 km2. Postoji nekoliko podataka o površini Općine, ovisno o izvoru.
Podatak od 25,19 km2 (što je 1,997 % od ukupnog prostora Županije) usklađen je prema, teritorijalnoj podjeli temeljem Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (“NN”, br. 90/92. i 10/97.) i dobiven je u Zavodu za fotogrametriju digitalnim postupkom u svibnju 1997. godine. Ovaj podatak o površini može se koristiti samo kao orijentacijski, jer nije temeljen na katastarskim površinama.

Razradom u ovom Planu dobiven je podatak od 24,99 km2 i to digitalnim postupkom iz kartografskih podloga i koristit će se u poglavljima: “Ciljevi prostornog razvoja i uređenja” i “Plan prostornog uređenja”.
Prema DGU, Područni ured za katastar Varaždin, Ispostava Novi Marof navodi se podatak za površinu Općine od 24,44 km2 i to kao zbirna površina katastarskih čestica.

Tablica – Osnovni podaci o teritoriju

OPĆINA VISOKO
Općina km2, km
Županija km2, km
Površina
25,19
1.261,29
Dužina županijske granice
5,852
265,20
Dužina granice ukupno
28,929
Udaljenost krajnjih točaka istok – zapad
5,997
69,10
Udaljenost krajnjih točaka sjever – jug
7,533
44,10
 

Naselja i naseljenost

U sastavu Općine je sedam (7) naselja i to: Visoko, Čanjevo, Đurinovec, Kračevec, Presečno Visočko, Vinično i Vrh Visočki.
Prosječna veličina naselja u Županiji je 630 st./naselje, dok je taj prosjek u Općini Visoko više nego duplo manji i iznosi 232,43 st./naselju (Popis 2001. – privremeni rezultati).

Gustoća naseljenosti na području Općine je 64,59 st./km2 (prema Popisu 2001. godine – privremenim rezultatima), a 1991. godine je iznosila 74,16 st./km2, što je već tada bilo daleko ispod gustoće naseljenosti Županije, koja je iznosila 148,9 st./km2, a i ispod republičkog prosjeka od 84,6 st./km2 (Popis 1991. godine).