Osnivanje poljoprivredne zadruge Visoko

Na podruđju Općine Visoko osnovana je braniteljska poljoprivredna zadruga koju Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti potiče u svom programu zapošljavanja “Hrvatskih branitelja”.

Poljoprivredna zadruga Visoko registrirana je 13. listopada 2004. godine na Trgovačkom sudu u Varaždinu.
Osnivači su trinaest fizičkih osoba od kojih je dvanaest članova UHVDR kluba Visoko. Zadruga je jedan od osnivača Saveza braniteljskih zadruga Hrvatske koji je osnovan 12. prosinca 2004. godine u dogovoru sa Ministarstvom gospodarstva, rada i poduzetništva, te Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva.

Osnivanje zadruge na podruđju Općine Visoko trebala bi biti prekretnica za razvoj poljoprivrednog gospodarstva na tom području.


Djelatnost zadruge

Djelatnost poljoprivredne zadruge bazira se na razvoju u poljoprivredi i to na ekološkoj proizvodnji u voćarstvu, te uzgoju usjeva i uzgoju stoke, peradi i ostalih životinja.
Zbog raznolikosti poljoprivrednih djelatnosti, svrha Poljoprivredne zadruge je omogućiti proizvodnju i tržište malim poljoprivrednim domaćinstvima.

Područje Općine Visoko je pretežito brežuljkasto čiji je geološki sastav šljunak, pijesak, glina i lapor, te zbog tog sastava prisutna su polja, voćnjaci, vinogradi, livade i šumarci.
Poljoprivredna zemljišta koja su u privatnom vlasništvu u većini su slučajeva rascjepkana i usitnjena, samim time nije omogućena efikasna proizvodnja.
Stoga Poljoprivredna zadruga daje mogućnost svim malim poljoprivrednim domaćinstvima da se specijaliziraju na jednu ili dvije proizvodnje, te im nudi mogućnost plasmana robe na tržište i edukacije.
Mora se napomenuti da je ekološko čist okoliš još jedan dodatni uvjet za ekološku proizvodnju. Zbog idealnih uvjeta ekološko đistog okoliša zadruga potiče zadrugare na ekološku proizvodnju.
Danas ne samo kod nas već i u cijelom svijetu, teško je naći čisti ekološki proizvod, stoga se na našem području izrađuju eko stupovi i eko kolci za vinograde i voćnjake.

Naše područje osim voćarstva dobro je zastupljeno sa stočarstvom, te je poljoprivredna proizvodnja vezana uz stočarsku proizvodnju (manja poljoprivredna domaćinstva) ali isto tako postoje farme teladi i farme peradi.

Mora se napomenuti da na našem području ima i vrsnih pčelara koji se bave proizvodnjom izuzetno kvalitetnog meda, a isto tako da se napomenu i plastenici povrća koji su u privatnom vlasništvu, sve su to ekološki proizvodi našeg kraja.
U privatnom vlasništvu postoje i sušare voća.

Cilj zadruge

Jedan od osnovnih ciljeva Poljoprivredne zadruge Visoko je razvoj šljivarstva te okrupnjavanje poljoprivrednih zemljišta na tom području.

Podruđje Općine Visoko poznato je po sortnom sustavu šljive, pretežno Bistice koja je napadnuta bolešću Šarke i dovelo je da su šljivici kvalitetnih sorti gotovo nestali.
Autohtona šljiva Bistica nalazi se na grbu Općine Visoko, koja obilježava karakteristiku našeg kraja. Podizanjem novih nasada šljivika obnovila bi se tradicionalnost našeg kraja.

Kako je već spomenuto da na našem podruđju postoje sušare voća to bi omogućilo da se iz proizvodnje dođe do finalnog proizvoda.
Proizvodnja svježe šljive ne zadovoljava domaće tržište ranim stolnim sortama, pa samim time nemamo odgovarajuće mjesto na svjetskom tržištu.
Takva ulaganja u trajne nasada mogla bi doprinjeti razvoju našeg područja i samozapošljavanju ljudi toga područja.

Slijedeći cilj zadruge je otkup neobrađenog poljoprivrednog zemljišta.
Neobrađena poljoprivredna zemljišta postala bi trajnim nasadima autohtonih šljiva Bistrica.

Zadrugarima se nudi mogućnost da manje neobrađene površine poljoprivrednog zemljišta obnove i grupacijom više zadrugara na jednom podruđju se dobiju zemljišne površine koje bi postale obradive.