Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš

Odluka (.pdf)