Odluka o započinjanju postupka ocjena o potrebi stratešeke procjene utjecaja na okoliš -3. Izmjena i dopuna PPU Općine Visoko

Odluka da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš