Temeljem odredbe članka 19. Odluke o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Visoko („Službeni vjesnik Varaždinske županije“, broj 41/21), Općinsko izborno povjerenstvo za izbor članova vijeća mjesnih odbora Općine  Visoko utvrđuje da protekom roka od 48,00 sati nije zaprimljen niti jedan prigovor, te dana 3. svibnja donosi Odluku o konačnosti pravovaljanih kandidacijskih lista za izbor članova vijeća mjesnih odbora Općine  Visoko i zbirne liste pravovaljanih kandidacijskih lista za izbor članova vijeća mjesnih odbora Općine  Visoko.

Konačne pravovaljane kandidacijske liste za izbor članova vijeća mjesnih odbora Općine Visoko

Konačna zbirna lista za članove Vijeća mjesnih odbora na području Općine Visoko