Temeljem odredbe članka 26. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21), Općinsko izborno povjerenstvo Općine  Visoko utvrđuje da protekom roka od 48,00 sati nije zaprimljen niti jedan prigovor, te dana 3. svibnja donosi Odluku o konačnosti pravovaljanih kandidacijskih lista za izbor članova Općinskog vijeća Općine  Visoko i zbirne liste pravovaljanih kandidacijskih lista za izbor članova Općinskog vijeća Općine Visoko i Odluku o konačnosti pravovaljane kandidacijske liste za izbor općinskog načelnika Općine  Visoko i zbirnu listu pravovaljano predložene kandidature za izbor Općinskog načelnika Općine  Visoko.

Konačne pravovaljane kandidature za izbor Općinskog načelnika Općine Visoko i zbirna lista za izbor Općinskog načelnika