Odluka o započinjanju postupka ocjena o potrebi stratešeke procjene utjecaja na okoliš -3. Izmjena i dopuna PPU Općine Visoko PPUO- obrazac Nacrt prijedloga -Odluka o izradi 3 Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općina Visoko