Nacrt prijedloga -Odluka o izradi 3 Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općina Visoko