Županija vode – Visoko – 10.22_

Županija vode – Vinično-Kračevec- 10.22.

Županija vode – Plantići-Čanjevo – 10.22.

Županija vode – Presečno-Visočko – 10.22.

Županija vode – Đurinovec – 10.22.

Županija vode – Čanjevo-Vrh Visočki – 10.22.