Obavijest o odabiru ponude modernizacije nerazvrstanih cesta od 08.08.2018. (.pdf)

Odluka o odabiru ponude modernizacije nerazvrstanih cesta od 08.08.2018. (.pdf)

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda od 07.08.2018. (.pdf)

Javni poziv za dostavu ponuda za nabavu jednostavne vrijednosti (.pdf)

Javni poziv za dostavu ponuda za nabavu jednostavne vrijednosti (.doc)

1. TROŠKOVNIK NC 1-014 VISOKO-POMPER-CER-BRIJEG (.pdf)

1. TROŠKOVNIK NC 1-014 VISOKO-POMPER-CER-BRIJEG (.doc)

2. TROŠKOVNIK NC 1-022 JELAŠKOVEC-BRIJEG (.pdf)

2. TROŠKOVNIK NC 1-022 JELAŠKOVEC-BRIJEG (.doc)

3. TROŠKOVNIK NC 1-045 HAJDUCI (.pdf)

3. TROŠKOVNIK NC 1-045 HAJDUCI (.doc)

4. TROŠKOVNIK NC 1-030 FIČKOLCI-ĐURINOVEC (.pdf)

4. TROŠKOVNIK NC 1-030 FIČKOLCI-ĐURINOVEC (.doc)

5. TROŠKOVNIK NC 2-033 VISOKO-BUKALI-spoj na NC 2-046 KRAČEVEC-BUKALI + krak (.pdf)

5. TROŠKOVNIK NC 2-033 VISOKO-BUKALI-spoj na NC 2-046 KRAČEVEC-BUKALI + krak (.doc)