Vlada Republike Hrvatske na sjednici 14.04.2021. godine donijela je Odluku o raspisivanju izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i Odluku o raspisivanju izbora za Općinske načelnike, gradonačelnike i župane te njihove zamjenike.

Izbori će se održati u nedjelju, 16. svibnja 2021. godine.

 

Priopćenje o načinu podnošenja zahtjeva za izdavanje i izdavanju potvrde općinskog suda odnosno stalne službe ili posebnog uvjerenja Ministarstva pravosuđa i uprave u smislu članka 13. stavaka 2. i 3. Zakona o lokalnim izborima objavljenom na mrežnoj stranici Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske na poveznici https://www.izbori.hr/site/UserDocsImages//2021/Lokalni%20izbori%202021/PRIOP%C4%86ENJA/Priopcenje_o_nacinu_podnosenja_zahtjeva_i_izdavanju_potvrde_opcinskog_suda.pdf.

Potvrdu o podacima iz kaznene evidencije može zatražiti svaka osoba za sebe (ili temeljem specijalne punomoći ovjerene kod javnog bilježnika odnosno specijalne punomoći dane odvjetniku) u sjedištu općinskog suda ili u njegovim stalnim službama ili putem sustava e-Građani, počevši od 16. travnja 2021. do podnošenja prijedloga kandidacijske liste odnosno kandidature, kako je to i naznačeno u navedenom Priopćenju.

Skrećemo pozornost da potvrda o podacima iz kaznene evidencije u smislu članka 13. stavaka 2. i 3. Zakona o lokalnim izborima nije isto što i potvrda o nekažnjavanju koja se može podići u različite svrhe, u svako doba, neovisno o raspisanim izbora, te se takva potvrda ne smije prihvatiti kao valjana u postupku kandidiranja na lokalnim izborima.

Svrha radi koje se izdaje potvrda o podacima iz kaznene evidencije isključivo je sudjelovanja u postupku kandidiranja za člana predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, za općinskog načelnika, gradonačelnika i župana te njihovog zamjenika te za zamjenika općinskog načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina odnosno zamjenika općinskog načelnika iz reda pripadnika hrvatskog naroda. U sustavu e-Građani svrha se dohvaća iz padajućeg izbora nakon odabira valjane potvrde (Uvjerenje o podacima iz kaznene evidencije), a općinskom sudu odnosno stalnoj službi podnosi se zahtjev za izdavanje potvrde na propisanom zahtjevu za izdavanjem iste u skladu s Pravilnikom o kaznenoj evidenciji („Narodne novine“, broj 37/21).

Upućujemo Vas na detaljne upute vezano uz izdavanje potvrda/uvjerenja iz kaznene evidencije u postupku kandidiranja koje je objavilo Ministarstvo pravosuđa i uprave na svojoj mrežnoj stranici u rubrici Lokalni izbori 2021 https://mpu.gov.hr/izdavanje-potvrda-uvjerenja-iz-kaznene-evidencije-u-postupku-kandidiranja/25001.

Nadležno ministarstvo je uz gore navedene detaljne upute posebno istaknulo dvije važne napomene:

          Izdavanje potvrde i posebnog uvjerenja oslobođeno je od plaćanja sudskih i upravnih pristojbi.

          Uvjerenje koje izdaje općinski sud da se protiv podnositelja zahtjeva ne vodi kazneni postupak (tzv. uvjerenje o nekažnjavanju) NIJE VALJANO uvjerenje u svrhu kandidiranja na lokalnim izborima.

 

Za utvrđivanje postojanja zakonske zapreke u smislu članka 13. stavaka 2. i 3. Zakona o lokalnim izborima kandidata na lokalnim izborima koji će se održati 16. svibnja 2021., u smislu članaka 51. i 53. Zakona, nadležno izborno povjerenstvo koje je nadležno s obzirom na jedinicu u kojoj se predlaže kandidacijska lista odnosno kandidatura, a ne Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske te ste u tom smislu dužni pravilno uputiti kandidate na njihove obveze i u skladu s navedenim utvrditi pravovaljanost kandidacijskih lista i kandidatura.

Obavijest biračima – Varaždinska županija -Lokalni izbori 2021.

Obavijest Općinskog izbornog povjerenstva Općine Visoko – o kandidaturama

Objava biračima Lokalni izbori 2021

Rješenje o određivanju biračkih mjesta na području Općine Visoko