Općina Visoko, Visoko 20, 42224 Visoko
RADNO VRIJEME: Od ponedjeljka do petka  od 7,30 -15,30 sati

KONTAKT PODACI SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU PODATAKA
Jasmina Ceglec, Telefon: 042/628-299,  Faks:042/628-144
e-mail: opcina.visoko@vz.htnet.hr

KONTAKT PODACI SLUŽBENIK ZA PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA: 

Jasmina Ceglec, Telefon: 042/628-299,  Faks:042/628-144
e-mail: opcina.visoko@vz.htnet.hr

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA OPĆINE VISOKO
Općinski načelnik: Dragutin Mateković
Telefon:042/628-299, Faks:042/628-144
Mobitel:099/692-40-80

Zamjenica općinskog načelnika: Petra Geček
Telefon:042/628-299 Faks:042/628-144
Mobitel:098/976-7554


OPĆINSKO VIJEĆE
Predsjednik : Ivan Hadrović
Telefon: 042/628-299
Faks:042/628-144
e-mail: opcina.visoko@vz.htnet.hr

Podpredsjednici :

Dragutin Fruk
Mobitel : 099/275-7599

Martina Jež

Mobitel: 091/720-9989

 

Vijeća mjesnog odbora na području Općine Visoko

 

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL: 

Privremena pročelnica: Jasmina Ceglec

Telefon: 042/628-299

E-mail: opcina.visoko@vz.htnet.hr

Adresa: Općina Visoko, Visoko 20, 42224 Visoko

    GRv3