Na temelju članka 87. stavak 1. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine” broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21) i članka 2. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Visoko (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj 26/21), privremena pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Visoko saziva konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća Općine Visoko.

Sjednica će se održati u nedjelju, 13.06.2021. godine s početkom u 18,00 sati u prostorijama Općine Visoko, Visoko 20.

 

Poziv – konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Visoko