Upisnik o zaprimanju ponuda

Zapisnik javno otvaranje ponuda

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

 

Javni poziv za dostavu ponuda za nabavu jednostavne vrijednosti – Vinično, crkva Sv. Marije Magdalene, građevinska sanacija-zidarski radovi

Rok za dostavu ponuda: 02. 08.2023. godine do 12:00 sati.

Objava Javnog poziva za dostavu ponuda: 21.07.2023. godine

Javni poziv za dostavu ponuda Općine Visoko

Javni poziv za dostavu ponuda za nabavu jednostavne vrijednosti-Crkva Sv. Marije Magdalene Vinično- građevinska sanacija-zidarski radovi

TROŠKOVNIK-Vinično CRKVA SV MARIJE MAGDALENE 2023- zidarski radovi