Vidljivost i finaciranje projekta

Objava web – Uređenje parkirališta kod mjesnog groblja u Visokom

 

ZAPISNIK O JAVNOM OTVARANJU PONUDA

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

Odluka o odabiru ponude- uređenje parkirališta kod mjesnog groblja u Visokom

 

 

 

Javni poziv za dostavu ponuda za nabavu jednostavne vrijednosti – Uređenje parkirališta kod mjesnog groblja u Visokom.

Rok za dostavu ponuda 28.08.2023. godine do 12:00 sati.

Objava Javnog poziva za dostavu ponuda  14.08.2023. godine

Javni poziv za dostavu ponuda za nabavu jednostavne vrijednosti – Uređenje parkirališta kod mjesnog groblja u Visokom

Javni poziv za dostavu ponuda Uređenje parkirališta kod mjesnog groblja u Visokom na području Općine Visoko

Troškovnik – VISOKO-PARKIRALIŠTE GROBLJE