Javni poziv za dostavu ponuda za nabavu jednostavne vrijednosti (Modernizacija nerazvrstane ceste na području Općine Visoko).

Javni poziv (.pdf)

Javni poziv (.doc)

Troškovnik-prazni (.xls)

Upisnik o zaprimanju ponuda

Zapisnik o otvaranju,pregledu i ocjeni ponuda

Odluka o odabiru

Ugovor o nabavi jednostavne vrijednosti