Javni poziv za dostavu ponuda za nabavu jednostavne vrijednosti Modernizacija (nasipavanje kamenim materijalom) nerazvrstanih cesta na području Općine Visoko dionica: NC  2-022 Vinično-Gradišće, NC 2-025 Kračevec-Plantići-nastavak, NC 2-075 Goli Vrh-Omejak-Međnjaki-Domačja

Rok za dostavu ponuda 09.08.2021. godine do 12:00 sati, bez obzira na način dostave
Datum objave 26.07.2021. godine.

Odluka o odabiru ponude

Zapisnik o javnom otvaranju ponuda

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

Javni poziv za dostavu ponuda za nabavu jednostavne vrijednosti

Troškovnik NC 2-022 Vinično-Gradišće

Troškovnik- NC 2-025 Kračevec-Plantići – nastavak

Troškovnik NC 2- 075 Goli Vrh-Omejak-Međnjaki-Domačja