odluka o odabiru ponude

Zapisnik o pregledu i ocjeni pnuda

zapisnik o javnom otvaranju ponuda

Javni poziv za dostavu ponuda za nabavu jednostavne vrijednosti Modernizacija (nasipavanje kamenim materijalom) nerazvrstanih cesta na području Općine Visoko dionica:

NC  2-024 Bukali Čerijenec, NC 2-074 Križišće-Strmine

Rok za dostavu ponuda 14.09.2022. godine do 12:00 sati, bez obzira na način dostave
Datum objave 02.09.2022. godine.

 

Javni poziv za dostavu ponuda Modernizacija (nasipavanje kamenim materijalom) nerazvrstanih cesta na području Općine Visoko

Javni poziv za dostavu ponuda Modernizacija (nasipavanje kamenim materijalom) nerazvrstanih cesta na području Općine Visoko

Troškovnik NC 2-024 Bukali -Čerijenec

Troškovnik NC 2074- Križišće-Strmine