Javni poziv za dostavu ponuda za nabavu jednostavne vrijednosti izgradnja WiFi infrastrukture vezano uz inicijativu „WiFi4EU“

Rok za dostavu ponuda 02.02.2021. godine do 13:00 sati, bez obzira na način dostave

Datum objave 18.01.2021. godine

Javni poziv za dostavu ponuda(doc)
Javni poziv za dostavu ponude (pdf)

Ponudbeni list

Troskovnik i tehnicke specifikacije WiFi4EU


Datum objave 08.02.2021

Zapisnik o otvaranju ponuda

Zapisnik o pregledu i oocjeni ponuda

Odluka o odabiru