Javni poziv (.pdf)

Javni poziv (.doc)

Troškovnik 2-100 prazni (.docx)

Troškovnik 2-093 prazni (.docx)

Troškovnik 2-046 prazni (.docx)

Troškovnik 2-097 prazni (.docx)

Troškovnik 2-047 prazni (.docx)

Upisnik o zaprimanju ponuda

Zapisnik o javnom otvaranju ponuda

Zapisnik o otvaranju,pregledu i ocjeni ponuda

Odluka o odabiru

Ugovor o nabavi jednostavne vrijednosti