Javni natječaj za imenovanje pročelnika-pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Visoko

Upute o opis-poslova-i-podaci-o-placi-procelnik-provjera znajnja

Obrazac-Privola-GDPR

Obrazac-izjave da nema zapreke iz članka 15. i 16. Zakona

 

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8344973.html

 

Lista kandidata

Poziv na prthodnu provjeru znanja i sposobnosti