Odluka o odabiru programa-projekata udruga koje provode udruge na području Općine Visoko i visini finacijske potpore u 2023

Javni natječaj za financiranje programa i projekata od javnog interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Visoko u 2023 g

B1 obrazac opisa projekta 2023

B2 obrazac proracuna 2023

B3 izjava dvostruko financiranje 2023

B4 izjava partnerstvo 2023

B5 izjava o nekaznjavanju 2023

C1-opisni-izvjestaj 2023

C2-financijski-izvjestaj 2023

 

 

Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja za finaciranje programa i projekta udruge 2023