Odluka o odabiru programa-projekata udruga koje provode udruge na području Općine Visoko i visini finacijske potpore za 2022

 

Javni natječaj za finaciranje programa i projekta udruga od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Visoko u 2022. g

Upute za prijavitelje na Javni natječaj (1)

B1 obrazac opisa projekta (1)

B2 obrazac proracuna (1)

B3 izjava dvostruko financiranje (1)

B4 izjava partnerstvo (1)

B5 izjava o nekaznjavanju (1)

Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge u 2022 g.