2022.

Prilog 1 Odluke – opći uvjeti

Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Visoko

Zaključak- Suglasnost na Odluku o usklađenju cijena javne usluge prikupljanja otpada

Očitovanje na prijedlog cijenika 2022- načelnik (1)

 

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i birazgradivog komunalnog otpada

Suglasnost na Odluku o cijenama javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada

OPĆINA VISOKO RASPORED ODVOZA 2021

 

Očitovanje na prijedlog cjenika davatelja usluge Babić d.o.o. 2021

Suglasnost na Odluku o cijenama javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada 2021