Izvješće o javnoj raspravi – PPU Općine Visoko- 3. izmjene i dopune

 

0.0_opći podaci objedinjeno

0 opći dio_naslovnica

1 Odredbe _2022

2 Obrazlozenje_2022

naslovnica

Obrazlozenje_2022

Objava javna rasprava o prijedlogu 3. izmjena i dopuna PPU Općine Visoko

K1

K2a

K2b

K3

K3-1

K4a

K4b

KARTOGRAM