Odluka o pokretanju izrade Provedbenog programa Općine Visoko

Odluka o imenovanju lokalnog kordinatora- Općina Visoko

Odluka o imenovanju radne skupine za provedbeni program