Dopunsku izobrazbu mogu pohađati polaznici koji imaju odslušano 15 sati

redovite nastave održive upotrebe pesticida iz osnovne izobrazbe te položeni

ispit iz osnovne izobrazbe.

 

Na izobrazbu donijeti presliku svjedodžbe o prethodno

završenom obrazovanju i presliku osobne iskaznice.