Odlukom o raspisivanju izbora članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Visoko (Klasa: 013-03/21-01/01, Urbroj: 2186/027-01-21-1 od 14.03.2021. godine) raspisani su izbori za članice/članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Visoko ( objavljena u Službenom vjesniku “Varaždinske županije” broj 41/21 od 14.04.2021. godine).

Izbori će se održati istovremeno s lokalnim izborima u nedjelju, 16. svibnja 2021. godine.

Objava biračima za izbor za članove vijeća mjesnih odbora

Obavijest Općinskog izbornog povjerenstva Općine Visoko – o kandidaturama

Odluka o raspisivanju izbora članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Visoko

Općinsko izborno povjerenstvo za izbor članova vijeća mjesnih odbora Općine Visoko objavljuje obvezatne upute i obrasce za provođenje izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Visoko:

UPUTE

VMOV I – obvezatne upute broj 1

VMOV II obvezatne upute broj 2

VMOV III obvezatne upute broj 3

VMOV IV obvezatne upute broj 4

VMOV V obvezatne upute broj 5

VMOV VI obvezatne upute broj 6

OBRASCI

VMOV 1 prijedlog kandidacijske liste političke stranke

VMOV 2 prijedlog kandidacijske liste grupe birača

VMOV 3 popis s potpisima birača

VMOV 4 očitovanje o prihvaćanju kandidature

VMOV 5 izjava kandidata državljana druge države članice EU

VMOV 6 Izjava o prihvaćanju dužnosti predsjednika-potpredsjednika-člana općinskog izbornog povjerenstva

VMOV 7 Izjava o prihvaćanju dužnosti predsjednika-potpredsjednika biračkog odbora

VMOV 8 Izjava o prihvaćanju dužnosti člana biračkog odbora