Poziv na savjetovanje

Poštovani, pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju prijedloga: • Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Visokoza razdoblje od 2018. do 2022. godine Svrha savjetovanja je prikupljanje informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti kako bi se podigla razina razumijevanja i prihvaćanja novih akata i drugih dokumenata, ali i radi […]