Javni natječaj za financiranje programa i projekata 2/2021. godini

  Odluka o odabiru programa-projekata udruga koje provode udruge na području Općine Visoko i visini financijske potpore za 2021. godinu Javni natječaj za financiranje programa i projekata od javnog interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Visoko u 2021. godini Upute za prijavitelje na Javni natječaj B1 obrazac opisa projekta B2 obrazac […]