Javni poziv za dostavu ponuda za nabavu jednostavne vrijednosti Moderizacija (nasipavanje kamenim materijalom) nerazvrstanih cesta na području Općine Visoko

      odluka o odabiru ponude Zapisnik o pregledu i ocjeni pnuda zapisnik o javnom otvaranju ponuda Javni poziv za dostavu ponuda za nabavu jednostavne vrijednosti Modernizacija (nasipavanje kamenim materijalom) nerazvrstanih cesta na području Općine Visoko dionica: NC  2-024 Bukali Čerijenec, NC 2-074 Križišće-Strmine Rok za dostavu ponuda 14.09.2022. godine do 12:00 sati, bez […]

Javni natječaj za financiranje programa i projekata u 2022. godini

  Odluka o odabiru programa-projekata udruga koje provode udruge na području Općine Visoko i visini finacijske potpore za 2022   Javni natječaj za finaciranje programa i projekta udruga od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Visoko u 2022. g Upute za prijavitelje na Javni natječaj (1) B1 obrazac opisa projekta (1) […]

Javni poziv za dodjelu potpora za samozapošljavanje u 2022. godini

U cilju provedbe Programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji za razdoblje od 2021. do 2023. godine, Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo je Javni poziv za dodjelu potpora za samozapošljavanje u 2022. godini, koji je otvoren od 15. veljače do 17. ožujka 2022.   Tekst javnog poziva, kao i pripadajući obrasci i popratna […]

Javni natječaj za financiranje programa i projekata 2/2021. godini

  Odluka o odabiru programa-projekata udruga koje provode udruge na području Općine Visoko i visini financijske potpore za 2021. godinu Javni natječaj za financiranje programa i projekata od javnog interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Visoko u 2021. godini Upute za prijavitelje na Javni natječaj B1 obrazac opisa projekta B2 obrazac […]