Zahtjevi – obrasci

Zahtjev za jednokratnu novčanu pomoć-novorođenčad Prijava obveznika plaćanja komunalne naknade-novi obveznik Zahtjev za promjenu – komunalne naknade Zahtjev za promjenu podataka obveznika plaćanja grobne naknade zahtjev za korištenje javne površine

JAVNA NABAVA

Plan nabave za 2020. godinu Plan nabave za 2020.-naslovna (.pdf) Popis gospodarskih subjekata s kojima Općina Visoko ne smije sklapati Ugovore (.pdf) Izvršenje Plana Nabave 2020. godina Registar Ugovora za 2020. godina Plan nabave za 2021. godinu Plana Nabave za 2021. godinu Plan nabave I. Izmjene I. Izmjene Plana nabave Plan nabave II. Izmjene II. […]

Javna usluga prikupljanja komunalnog otpada na području Općine Visoko

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i birazgradivog komunalnog otpada Suglasnost na Odluku o cijenama javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada OPĆINA VISOKO RASPORED ODVOZA 2021   Očitovanje na prijedlog cjenika davatelja usluge Babić d.o.o. 2021 Suglasnost na Odluku o cijenama javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i […]

Javni poziv za dostavu ponuda za nabavu jednostavne vrijednosti Modernizacija (nasipavanje kamenim materijalom) nerazvrstanih cesta na području Općine Visoko

Javni poziv za dostavu ponuda za nabavu jednostavne vrijednosti Modernizacija (nasipavanje kamenim materijalom) nerazvrstanih cesta na području Općine Visoko dionica: NC  2-022 Vinično-Gradišće, NC 2-025 Kračevec-Plantići-nastavak, NC 2-075 Goli Vrh-Omejak-Međnjaki-Domačja Rok za dostavu ponuda 09.08.2021. godine do 12:00 sati, bez obzira na način dostave Datum objave 26.07.2021. godine. Odluka o odabiru ponude Zapisnik o javnom […]

WiFi4EU – Besplatan internet

Europskom inicijativom WiFi4EU Općina Visoko omogućila je svojim građanima i turistima visoko kvalitetan pristup bežičnom internetu. Za realizaciju projekta osiguran je vaučer od 15.000 Eura bespovratnih sredstava koje je dodjeljivala Europska komisija INEA. Instaliranim WiFi baznim stanicama (13 komada (9 unutarnjih i 4 vanjske) s modernim široko pojasnim pristupom Internetu Općina je pokrila najfrekventnija područja […]

SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE

Odluka o osnivanju i imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite Općine Visoko Odluka o stanju pripravnosti i aktiviranju Stožera civilne zaštite Općine Visoko Poslovnik o radu Stožera civilne zaštite Općine Visoko  

Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća 13.06.2021. godine

Na temelju članka 87. stavak 1. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine” broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21) i članka 2. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Visoko (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj 26/21), privremena pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Visoko saziva konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća Općine Visoko. Sjednica će se održati u […]