Lokalni izbori 2021.

Vlada Republike Hrvatske na sjednici 14.04.2021. godine donijela je Odluku o raspisivanju izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i Odluku o raspisivanju izbora za Općinske načelnike, gradonačelnike i župane te njihove zamjenike. Izbori će se održati u nedjelju, 16. svibnja 2021. godine. Obavijest Općinskog izbornog povjerenstva Općine Visoko – o […]

PROGRAM RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU OPĆINE VISOKO

  REPUBLIKA HRVATSKA VARAŽDINSKA ŽUPANIJA OPĆINA VISOKO OPĆINSKI NAČELNIK KLASA: 320-02/21-01/1 URBROJ: 2186/027-01-21-13 Visoko, 15. travanj 2021. Na temelju članka 29. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj 20/18, 115/18 i 98/19) i članka 46. Statuta Općine  Visoko („Službeni vjesnik  Varaždinske županije“ broj  26/2021), Općinski načelnik Općine  Visoko objavljuje             […]

Izbori za članove vijeća mjesnih odbora

  Odlukom o raspisivanju izbora članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Visoko (Klasa: 013-03/21-01/01, Urbroj: 2186/027-01-21-1 od 14.03.2021. godine) raspisani su izbori za članice/članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Visoko ( objavljena u Službenom vjesniku “Varaždinske županije” broj 41/21 od 14.04.2021. godine). Izbori će se održati istovremeno s lokalnim izborima u nedjelju, 16. […]

Sjednice Vijeća 2021.

Sjednica Općinskog vijeća 11.04.2021. Sjednica Općinskog vijeća Općine Visoko-zapisnik Sjednica Općinskog vijeća Općine Visoko – poziv Sjednica Općinskog vijeća 14.03.2021. Sjednica Općinskog vijeća Općine Visoko – zapisnik Sjednica Općinskog vijeća Općine Visoko – poziv    

Program mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti u 2021. godini

Odluka o provedbi mjera suzbijanja štetnika na području Općine Visoko u 2021. godini https://visoko.hr/wp-content/uploads/2021/03/Odluka-o-provedbi-mjera-suzbijanja-stetnika-na-podrucju-Opcine-Visoko-u-2021.-godini-2.pdf Program mjera suzbijanja patogenih mikroorganizma – suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije – Općina Visoko https://visoko.hr/wp-content/uploads/2021/03/Program-mjera-suzbijanja-patogenih-mikroorganizma-suzbijanje-mjerama-dezinfekcije-dezinsekcije-i-deratizacije-Opcina-Visoko.pdf Provedbeni plan provođenja preventivne i obvezatne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao posebne DDD mjere na području Općine Visoko https://visoko.hr/wp-content/uploads/2021/03/Provedbeni-plan-provodenja-preventivne-i-obezatne-preventivne-dezinfekcije-dezinsekcije-i-deratizacije-kao-posebne-DDD-mjere-na-podrucju-Opcine-Visoko.pdf

Imovina

http://www.imovina.hr/Home/Index/8319bc4a-4cc9-4dc8-ae7c-be134f5e0e1b

Važna obavijest o zdravstvenoj ispravnosti vode

Obavijest Zdravstveno neispravne vode za ljudsku potrošnju lokalne vodoopskrbe Plantići-Čanjevo Obavijest Zdravstveno neispravne vode za ljudsku potrošnju lokalne vodoopskrbe Vinično-Kračevec

PRISTUP INFORMACIJAMA

KONTAKT PODACI SLUŽBENIKA ZA PRISTUP INFORMACIJAMA Jasmina Ceglec Telefon: 042/628-299 E-mail: opcina.visoko@vz.htnet.hr Adresa: Općina Visoko, Visoko 20, 42224 Visoko   Pravilnik o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija Općine Visoko Obrazac broj 12 Obrazac broj 2 Obrazac broj 3 Obrazac broj 4 Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija – Obrazac […]