Javni poziv za dostavu ponuda za nabavu jednostavne vrijednosti modernizacija (nasipavanje kamenim materijalom) nerazvrstanih cesta na području Općine Visoko u 2023. godini

Javni poziv za dostavu ponuda za nabavu jednostavne vrijednosti modernizacija (nasipavanje kamenim materijalom) nerazvrstanih cesta na području Općine Visoko u 2023. godini dionica: NC 2-031 Visoko-Haramina–Kračevec koja ide od spoja ŽC 2175 do spoja na NC 1-014 NC 2-054 Veliko selo-pod Švaglje NC 2-106 Hegedići Rok za dostavu ponuda 28.07.2023. godine do 12:00 sati bez […]