Javni natječaj za imenovanje pročelnika/pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Visoko – 1. Izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od tri mjeseca

Javni natječaj za imenovanje pročelnika-pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Visoko Upute o opis-poslova-i-podaci-o-placi-procelnik-provjera znajnja Obrazac-Privola-GDPR Obrazac-izjave da nema zapreke iz članka 15. i 16. Zakona   https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8344973.html   Lista kandidata Poziv na prthodnu provjeru znanja i sposobnosti