Proglašena prirodna nepogoda zbog suše

OPĆINA VISOKO OPĆINSKI NAČELNIK     Župan Varaždinske županije donio je Odluku o proglašenju prirodne nepogode od suše  zbog šteta u poljoprivredi uzrokovanih  sušom  u razdoblju od 01.06.do 31.08.2022. godine. Poljoprivrednici mogu svoje štete prijaviti u periodu od 05.09.2022. g.,  a najkasnije do ponedjeljka 12.09.2022. godine, radnim danom od 10:00 do 15:00 sati u prostorijama […]

Javni poziv za dostavu ponuda za nabavu jednostavne vrijednosti Moderizacija (nasipavanje kamenim materijalom) nerazvrstanih cesta na području Općine Visoko

      odluka o odabiru ponude Zapisnik o pregledu i ocjeni pnuda zapisnik o javnom otvaranju ponuda Javni poziv za dostavu ponuda za nabavu jednostavne vrijednosti Modernizacija (nasipavanje kamenim materijalom) nerazvrstanih cesta na području Općine Visoko dionica: NC  2-024 Bukali Čerijenec, NC 2-074 Križišće-Strmine Rok za dostavu ponuda 14.09.2022. godine do 12:00 sati, bez […]