Javni natječaj za financiranje programa i projekata u 2022. godini

  Odluka o odabiru programa-projekata udruga koje provode udruge na području Općine Visoko i visini finacijske potpore za 2022   Javni natječaj za finaciranje programa i projekta udruga od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Visoko u 2022. g Upute za prijavitelje na Javni natječaj (1) B1 obrazac opisa projekta (1) […]

Sjednice Vijeća

Sjednica Vijeća 26.08.2022. zapisnik od 26.08.2022. Kodeks ponašanja članova općinskog vijeća Općine Visoko Pravilnik o poslovanju vlastitog pogona Općine Visoko Odluka o osnivanju Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti na području Općine Visoko odluka o plaći i drugim materijalnim pravima općinskog načelnika Općine Visoko Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom […]