Javni natječaj za financiranje programa i projekata u 2022. godini

  Odluka o odabiru programa-projekata udruga koje provode udruge na području Općine Visoko i visini finacijske potpore za 2022   Javni natječaj za finaciranje programa i projekta udruga od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Visoko u 2022. g Upute za prijavitelje na Javni natječaj (1) B1 obrazac opisa projekta (1) […]

Sjednice Vijeća

Sjednica Vijeća 18.04.2022. Zapisnik 8. sjednica održana 18.04.2022. godine Zaključci sa 8. sjednice održane 18.04.2022 Odluka o raspodjeli sredstava viška prihoda za 2021. godinu Odluka o otpisu nenaplativih potraživanja s osnova zakupa poslovnih prostorija Odluka o otpisu nenaplativih potraživanja s osnova sufinaciranja asfaltiranja Odluka o kratkoročnom kreditnom zaduženju Odluka o donošenju Izvješća o izvršenju Plana […]