Javna usluga prikupljanja komunalnog otpada na području Općine Visoko

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i birazgradivog komunalnog otpada Suglasnost na Odluku o cijenama javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada OPĆINA VISOKO RASPORED ODVOZA 2021   Očitovanje na prijedlog cjenika davatelja usluge Babić d.o.o. 2021 Suglasnost na Odluku o cijenama javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i […]