Izjava o pristupačnosti mrežnog sjedišta – Općina Visoko

Izjava o pristupačnosti mrežnog sjedišta Priprema ove izjave o pristupačnosti Ova je izjava sastavljena 21. rujna 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523. Procjena usklađenosti sa […]