Kandidacijske liste za izbor članova Vijeća mjesnog odbora na području Općine Visoko

Na temelju članka 26. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“ broj: 144/12/,121/16, 98/19, 42/20  i  37/21, i članka  19. Odluke o postupku izbora članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Visoko (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj: 41 /21), Općinsko izborno povjerenstvo za izbor članova  vijeća mjesnih odbora na području Općine Visoko sastavlja i objavljuje sve  […]

Lokalni izbori 2021. – kandidacijske liste i kandidature

U skladu s člankom 26. stavka 1. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“ broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20 i 37/21) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Visoko objavljuje pravovaljane kandidacijske liste i zbirnu listu za izbor članova Općinskog vijeća Općine Visoko. PRAVOVALJANA KANDIDACIJSKA LISTA I ZBIRNA LISTA – za izbor članova Općinskog vijeća Općine Visoko Pravovaljana kandidacijska […]