PROGRAM RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU OPĆINE VISOKO

  REPUBLIKA HRVATSKA VARAŽDINSKA ŽUPANIJA OPĆINA VISOKO OPĆINSKI NAČELNIK KLASA: 320-02/21-01/1 URBROJ: 2186/027-01-21-13 Visoko, 15. travanj 2021. Na temelju članka 29. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj 20/18, 115/18 i 98/19) i članka 46. Statuta Općine  Visoko („Službeni vjesnik  Varaždinske županije“ broj  26/2021), Općinski načelnik Općine  Visoko objavljuje             […]

Izbori za članove vijeća mjesnih odbora

  Odlukom o raspisivanju izbora članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Visoko (Klasa: 013-03/21-01/01, Urbroj: 2186/027-01-21-1 od 14.03.2021. godine) raspisani su izbori za članice/članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Visoko ( objavljena u Službenom vjesniku “Varaždinske županije” broj 41/21 od 14.04.2021. godine). Izbori će se održati istovremeno s lokalnim izborima u nedjelju, 16. […]