PRISTUP INFORMACIJAMA

KONTAKT PODACI SLUŽBENIKA ZA PRISTUP INFORMACIJAMA Jasmina Ceglec Telefon: 042/628-299 E-mail: opcina.visoko@vz.htnet.hr Adresa: Općina Visoko, Visoko 20, 42224 Visoko   Pravilnik o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija Općine Visoko Obrazac broj 12 Obrazac broj 2 Obrazac broj 3 Obrazac broj 4 Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija – Obrazac […]